Offiserer vant fram i retten om undervisningstillegg