Svensk bestyrtelse etter at svensk-iraner ble henrettet i Iran

foto