Ap-landsmøtet kan gå inn for nasjonalt kollektivkort for ungdom

foto