Statsministeren benyttet 1. mai til å love svært godt trygdeoppgjør

foto