Erna Solberg: Høringen om habilitet blir viktig for meg