317 mediefolk har signert opprop mot drap på journalister