Landbruksdirektoratet skal lage nye retningslinjer for beredskapslagring av matkorn

foto