Flytrafikken på Andøya flystasjon ble stanset etter dronemelding