Færre barn og unge mottok tiltak fra barnevernet i fjor