SSB spår at boligprisene vil falle de to neste årene

foto