Aktor: Sentrale momenter tyder på én gjerningsmann i Baneheia-saken

foto