Kilden til salmonellautbruddet er fortsatt ikke funnet