Rekordinntekter for pantelotteriet til Røde Kors

foto