Kraftig vind i vente i Finnmark – Vegvesenet ber folk om å la bilen stå