Avis: Flest barn blant gislene som ventes å bli frigitt