Over 60 organisasjoner krever styrket handling på klimatoppmøtet