Kun Høyre og Venstre går videre med byrådsforhandlinger i Oslo