Stort sett er det eldre og rike som eier en ekstra bolig

foto