CBS: Ettåring død og tre barn på sykehus etter hjertestans i barnehage