Skogbrann tvinger folk til å evakuere by nord i Canada

foto