Myten om Stockholmsyndromet består 50 år etter gisseldramaet

foto