Koronautbrudd ved Sykehuset Telemark i Skien

foto