Kommuneansatt i Oslo erkjenner økonomisk mislighold