Rapport: Mødre til barn med nedsatt funksjonsevne tjener mindre enn fedre

foto