Dårlige utsikter til politisk løsning for Nord-Irland, sier Irlands statsminister

foto