Høyesterett tillater inndragning av mobil fra 13-åring

foto