Lang færre står utenfor arbeidslivet - stor nedgang i 2021

foto