Mehl om terrortrusselen: Faren er ikke over, men folk må leve som normalt

foto