WHO: Fugleinfluensa utgjør lav risiko for folkehelsen