Høyesterett skal behandle anke av dødsulykke i Oslo