Kilden til oljesølet på fuglene ved Hornøya er fremdeles ikke funnet