USA lover bistand til Europa etter lekkasje i russisk gassledning