Staten skal undersøke konsekvensene av lærerstreiken

foto