Kirsti Kolle Grøndahl utnevnt til æresmedlem i Arbeiderpartiet

foto