Idrettshaller i Ålesund stenges etter at vifteblad falt ned fra tak