Finnene blir bedt om å forberede seg på strømbrudd