Partiuavhengig provestlig regjering foreslått i Bulgaria

foto