Tilstanden er kritisk for en av de skadde etter UiO-knivstikking