Midlertidige regelendringene for dagpenger ga 35 milliarder kroner i merutgifter

foto