Stortinget sikrer Nobelinstituttet praktbygg i Oslo

foto