Faktisk.no: Dette vet vi om «milliontrygdene» i Oslo