Enighet i lønnsoppgjøret for sykepleierne ved sykehusene