PST vurderer ikke trusselnivået som endret etter at Sverige hevet beredskapen