UNN Harstad til rød beredskap – større skader på bygget enn først antatt