Fire personer reddet ut av rasområde med redningshelikopter i Hol