Rådhuset i Hamarøy evakueres – deler av taket har blåst av