Trump fordømmes for å ville oppheve deler av grunnloven

foto