Statsråden ber styret vurdere behov for Bane Nor-endringer etter Follobane-fadesen

foto