UBS-sjef om oppkjøpet: Sveits gjenoppstår som finanssentrum