Saksordfører: Økokrim-avgjørelsen påvirker ikke kontrollkomiteens videre saksgang

foto